Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Abšalome, sine moj bijesno kriči Sartoris u svetištu, a komarac u palači svira rekvijem za opaticu. I sve to iz pera jednog Amerikanca. Kojeg?

William Faulkner

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)