Ako se pita Herodota, 300 Spartanaca je zaustavilo milijunsku perzijsku armiju u Termopilskom klancu. Spartance je predvodio Leonida. Kako se zvao car na čelu Perzijanaca?

Kserkso

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)