Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Ako se u našem vremenu snjegovi Kilimandžara pretvore u proljetne bujice, a peta se kolona priupita kome zvono zvoni, „krivac” može biti samo jedan. Koji?

Ernest Hemingway

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)