Britanski fizičar i kemičar, Michael Faraday, zaslužan je za mnoga otkrića na područjima elektromagnetizma i elektrokemije. Zbog toga je, njemu u čast, jedna fizikalna jedinica dobila ime farad (F). Što to mjeri farad?

KAPACITET

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)