Dick Brown će 1973. godine stvoriti sjani strip lik Hogara Strašnog, kojeg će nakon njegove smrti nastaviti stvarati njegov sin. Uz Hogara, strip je prepun nezaboravnih likova. Jedan od njih je i Hogarova bolja polovica, koja je, za njega, puno opasnija od bilo kojeg neprijatelja na bojnom polju. Kako se ona zove?

HELGA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)