Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kad krvavi meridijan siječe cestu na kojoj svi lijepi konji znaju da ovo nije zemlja za starce, „krivac” je jedan američki pisac. Koji?

Cormac McCharty

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)