Koliko crnih tipki ima jedna oktava na klaviru?

5

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)