Na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće, jedan ruski vladar je shvatio da je daljnja ruska ekspanzija u potpunosti nemoguća bez razvoja flote. Kako nije imao ni znanje ni ljude, poslao je veliki broj Rusa na školovanje u tada glavne europske brodogradilišne centre. Čak je i sam posjetio te gradove i sudjelovao u izradi brodova kao običan radnik. Kako se zvao ovaj ruski car?

PETAR VELIKI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)