Najniža kopnena točka na našem planetu, smještena je na 417 metara ispod razine mora. Koje dvije zemlje dijele ovaj prirodni fenomen?

IZRAEL I JORDAN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)