Ovoga puta tražimo površinom najveću europsku građevinu. Riječ je o zgradi Parlamenta jedne europske države. U kojem gradu se nalazi ova zgrada?

BUKUREŠT

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)