U zadnje vrijeme imena i vokativ baš i nisu prijatelji. I najbolji lingvisiti bi se napatili sa Neom i Teom. Kako glasi pravilni vokativ za Patrika?

Patriče

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)