Velika europska zemlja Ukrajina ima hrpu susjeda. Tri od njih su Rusija, Bjelorusija i Poljska. Nabrojte preostale 4.

SLOVAČKA, MAĐARSKA, RUMUNJSKA I MOLDAVIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)