Vrijeme je da se krene je pjesma glazbenog sastava imena Majke. U kasnim devedesetima ovu je pjesmu kao slogan koristila jedna stranka u predizbornoj kampanji. Koja?

SDP

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)