Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Porin

Pojmovi: |Porin|

Navedite ime dvojca koji je dobio Porina za najbolju vokalnu suradnju, po seljački duet, za pjesmu naslova Sreća

Oliver i Gibonni

Pojmovi: |Neno Belan| |Porin|

Porin za najbolju vokalnu suradnju 2016. godine, osvojio je Neno Belan. S kojom je to glazbenicom surađivao, i kako se zove pjesma za koju su osvojili nagradu?

MAJA POSAVEC I TVOJ GLAS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)