Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

1980. godine vulkan St. Helens se razletio u eksploziji, koja je pri tom u potpunosti uništila krajolik oko njega. Sama planina se smanjila za 400 metara. Broj mrtvih je bio samo 68, zbog činjenice da je područje izuzetno slabo nastanjeno. Na sjeverozapadu koje američke Savezne države je smješten ovaj vulkan?

WASHINGTON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)