Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Znanost

Kviz pitanja, znanostPub kviz pitanja iz znanosti.

Koje ime dijele kanadski redatelj Egoyan i čestica koja se sastoji od protona,neutrona i elektrona?

Atom

3.14159265358979323846264338327950288… Kako se zove osoba na čijem je nadgrobnom kamenu ovo uklesano ako se zna da je umro 1610., te da je pokopan u nizozemskom Leidenu?

Ludolph van Ceulen

Koji je znanstvenik u 15.st. na lomači izgovorio „O,sancta simplicitas“, odnosno „O,blažena prostodušnosti“?

Jan Hus

Pojmovi: |Stephen Hawking|

Stephen William Hawking je bio britanski teorijski fizičar. Poznat je po doprinosima na polju kozmologije i kvantne gravitacije, osobito u kontekstu crnih rupa, i po popularno pisanim djelima u kojima iznosi svoje općenite teorije o svemiru. Tu se ubraja i znanstveni bestseler koji je zauzeo prvo mjesto na listi bestselera britanskog Sunday Timesa i zadržao prvenstvo rekordnih 237 tjedana. Kako se ova knjioga zove ako se zna da se u naslovu spominje vrijeme?

Kratka povijest vremena

Pojmovi: |Fizika|

Leće se u fizici nazivaju raznim imenima. Kako se nazivaju one tijela udubljena središta koja rasipaju upadni paralelni snop svjetlosnih zraka kao da je potekao iz neke točke (žarišta) ispred leće?

rastresne ili divergentne

Pojmovi: |Fizika|

Kako se naziva vektorska fizikalna veličina koja opisuje magnetsko polje i određuje Lorentzovu silu kojom magnetsko polje djeluje na električki nabijenu česticu u gibanju?

Magnetna indukcija (gustoća magnetnog toka)

Pojmovi: |Fizika|

Kako se naziva fizikalna veličina koja opisuje svojstvo električnog vodiča da se opire promjeni jakosti električne struje, osobito izraženo kod električnih zavojnica?

Električni induktivitet

Pojmovi: |Fizika|

Prvi model atoma, te promišljanja o izgledu, djelovanju i ulozi atoma sežu još u antiku. I uglavnom se vežu za jednog grčkog filozofa čiju teoriju o materiji Aristotel naziva atomizmom. Tko je on?

Demokrit

Pojmovi: |Fizika|

Pravo fizikalno pitanje. Kojom se mjernom jedinicom označava rad obavljen (energija utrošena) djelovanjem sile od jednog njutna na putu duljine jednog metra?

Džul (Joule)

Pojmovi: |Fizika| |Škotska|

Glavni zamašnjak svjetske industrijske revolucije bio je funkcionalni parni stroj. Iako postoje i ranije, jednog škotskog izumitelja i inžinjera smatra se zaslužnim za sklapanje potpuno funkcionalnog parnog stroja u drugoj polovici 18. stoljeća. Navedite ime i prezime ovoga Škota.

James Watt

Pojmovi: |Biologija|

Kojem razredu člankonožaca pripada stanovnik bare naziva obrubljeni kozak?

Kukcima

Pojmovi: |Medicina|

Po kojoj je troslovnoj kratici poznatiji vazopresin, hormon stražnjeg režnja hipofize koji kontrolira rad bubrega?

ADH

Pojmovi: |Matematika|

Matematičar koji je izračunao vrijendost broja Pi zvao se Ludolph, a prezivao – kako?

Van Ceuen

Pojmovi: |Medicina|

Šta je građeno od sarkomera ako znamo da se nalazi u ljudskom tijelu?

Mišići

Koji se jednostavni alkohol u kozmetici upotrebljava kao omekšivač i ublaživač, a u pasti za zube kao vlažilo?

Glicerol

Pojmovi: |Matematika| |Norveška|

Jednu od najpoznatijih matematičkih nagrada na svijetu daju Norvežani. Naime, Norveška akademija nauka dodjeljuje nagradu od oko 750 000 eura na polju dostignuća iz matematike. Nazvana je po norveškom matematičaru. Kako se zove ova nagrada?

Abelova nagrada

Pojmovi: |Filozofija|

Cogito ergo sum, jedna je od najcitiranijih rečenica ikad. Tko ju je izgovorio?

Rene Descartes

Pojmovi: |Biologija|

Uz ovu raznoliku vrstu lijepe se pojmovi poput faraon, crni, vatra, crveni, žuti, crvenoguzi. Ima ih po svuda, zato ne čudi raznolikost u imenima i nazivima ove vrste, O kojoj je životinji riječ u ovom pitanju?

mravi

Pojmovi: |Biologija|

Ako se uz imena ove životinje iz raznih dijelova svijeta pojavljuju pojmovi poput kralja, pljuvanja, Egipta i crnog vrata, riječ može biti samo o jednoj životinji. Kojoj?

kobra

Pojmovi: |Biologija|

Pauk, kolobus i kapucin imena su podvrsta jedne izuzetno raširene životinjske vrste. O kojoj je to životinji riječ?

majmuni

Pojmovi: |Biologija|

U opisu glavnih podvrsta životinje iz ovog pitanja pojavljuju se pojmovi crn, bijel i Sumatra. O kojoj je životinji riječ?

nosorog

Pojmovi: |Meteorologija|

Kratko meteorološko meteorološko. Kako se zove slab ljetni vjetar koji puše noću i u prvom dijelu jutra od kopna prema moru u sustavu obalnoga kruženja zraka?

Burin/kopnenjak

Pojmovi: |Benzedrin| |Kemija| |Medicina|

Benzedrin je prvi iz niza kemijskih spojeva koji služe stimuliranju središnjega živčanog sustava. Uklanjaju umor i potiču mentalnu i tjelesnu aktivnost. Kod većih doza javlja se psihička napetost i nervoza, koju prati drhtanje mišića i smetenost. Produljenom uporabom razvija se ovisnost koju prati stanje slično paranoidnoj shizofreniji s halucinacijama. Pod kojim imenom znanost, ne ulica, poznaje ove spojeve?

amfetamini

Pojmovi: |Veterina|

Miksomatoza je akutna, zarazna, virusna bolest. Klinički je prepoznatljiva po miksomatoznim (želatinoznim) čvorovima u koži, u izmetno-spolnom području i na glavi. Koje to životinje napada ova boleština?

Zečevi/kunići

Pojmovi: |Kemija|

Kako se u kemiji naziva smjesa aluminijskoga praha i željeznoga(III) oksida, Fe2O3, koji kad se zapali, započinje vrlo egzotermnu kemijsku reakciju uz oslobađanje temperature više od 2000 °C, ako se zna da se primjenjuje za zavarivanje metala i u aluminotermiji?

termit

Pojmovi: |Antisten| |Filozofija| |Sokrat|

Kako se u filozofiji nazivaju pripadnici jedne od Sokratovih škola a kojoj je osnivač Antisten, ako se zna da su svoja shvaćanja zasnivali na učenju o vrlini, jednostavnom životu u skladu s prirodom koja je dovoljna za blaženstvo?

cinici

Pojmovi: |Numizmatika|

A sad malo o parama, realno bi ovo morali znati. Kratko i jasno: kako se zove brazilska valuta?

real

Pojmovi: |Azija| |Nobelova nagrada|

Azija pomalo kaska za Europom i Sjevernom Amerikom po broju dodjeljenih Nobelovih nagrada. Prva azijska država na ovoj listi je Japan. Koja ga, istina, sa popriličnim zaostatkom, azijska država na njoj slijedi?

Indija

Pojmovi: |Filozofija|

Koja se grana filozofije bavi temeljnim počelima i uzrocima svega postojećeg, odnosno onim što prelazi osjetilno iskustvo? Njene tradicionalne grane su kozmologija i ontologija.

Metafizika

Pojmovi: |Fizika|

Koji njemački fizičar je objavio revolucionarnu hipotezu da svaki izvor energije može zračiti energiju samo u diskretnim količinama-kvantima na temelju čega je izveo zakon zračenja, te razvio kvantnu teoriju?

Max Planck

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)