Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Znanost

Kviz pitanja, znanostPub kviz pitanja iz znanosti.

Pojmovi: |Meteorologija|

Kratko meteorološko meteorološko. Kako se zove slab ljetni vjetar koji puše noću i u prvom dijelu jutra od kopna prema moru u sustavu obalnoga kruženja zraka?

Burin/kopnenjak

Pojmovi: |Benzedrin| |Kemija| |Medicina|

Benzedrin je prvi iz niza kemijskih spojeva koji služe stimuliranju središnjega živčanog sustava. Uklanjaju umor i potiču mentalnu i tjelesnu aktivnost. Kod većih doza javlja se psihička napetost i nervoza, koju prati drhtanje mišića i smetenost. Produljenom uporabom razvija se ovisnost koju prati stanje slično paranoidnoj shizofreniji s halucinacijama. Pod kojim imenom znanost, ne ulica, poznaje ove spojeve?

amfetamini

Pojmovi: |Veterina|

Miksomatoza je akutna, zarazna, virusna bolest. Klinički je prepoznatljiva po miksomatoznim (želatinoznim) čvorovima u koži, u izmetno-spolnom području i na glavi. Koje to životinje napada ova boleština?

Zečevi/kunići

Pojmovi: |Kemija|

Kako se u kemiji naziva smjesa aluminijskoga praha i željeznoga(III) oksida, Fe2O3, koji kad se zapali, započinje vrlo egzotermnu kemijsku reakciju uz oslobađanje temperature više od 2000 °C, ako se zna da se primjenjuje za zavarivanje metala i u aluminotermiji?

termit

Pojmovi: |Antisten| |Filozofija| |Sokrat|

Kako se u filozofiji nazivaju pripadnici jedne od Sokratovih škola a kojoj je osnivač Antisten, ako se zna da su svoja shvaćanja zasnivali na učenju o vrlini, jednostavnom životu u skladu s prirodom koja je dovoljna za blaženstvo?

cinici

Pojmovi: |Numizmatika|

A sad malo o parama, realno bi ovo morali znati. Kratko i jasno: kako se zove brazilska valuta?

real

Pojmovi: |Azija| |Nobelova nagrada|

Azija pomalo kaska za Europom i Sjevernom Amerikom po broju dodjeljenih Nobelovih nagrada. Prva azijska država na ovoj listi je Japan. Koja ga, istina, sa popriličnim zaostatkom, azijska država na njoj slijedi?

Indija

Pojmovi: |Fizika|

Koji njemački fizičar je objavio revolucionarnu hipotezu da svaki izvor energije može zračiti energiju samo u diskretnim količinama-kvantima na temelju čega je izveo zakon zračenja, te razvio kvantnu teoriju?

Max Planck

Pojmovi: |Kemija|

Koji se kemijski element u periodnom sustavu elemenata smjestio između ugljika i kisika?

dušik

Dva najstarija europska sveučilišta koja u kontinuitetu rade od osnutka, smještena su u Italiju i Englesku. Prvo je osnovano 1088. a drugo samo šest godina kasnije. U kojim su gradovima smještene ove institucije

Bologna i Oxford

Saffir Simpson skala stvorena je da bi mjerila snagu jedne prirodne pojave. Koje?

uragan

Pojmovi: |Biologija|

Od svih proteina u kravljem mlijeku jedan je zastupljen sa gotovo 80%. Kako se on zove?

Kazein

Pojmovi: |Fizika| |Islam| |Matematika| |Medicina| |Teeologija|

Ibn Sina vodeći je islamski filozof i neoplatonist. Studirao je teologiju, fiziku, matematiku, medicinu, filozofiju i logiku, a bavio se i proučavanjem astronomije, astrologije, kemije i geologije. Najpoznatija djela su mu Kanon medicine i Knjiga ozdravljenja. Pod kojim imenom Europa poznaje ovog srednjovjekovnog znanstvenika, glavnog predstavnika arapskog aristotelizma?

Avicena

Pojmovi: |Kemija|

Koji je od plemenitih plinova prvi po abecedi?

Argon

Kako, u latinskoj osnovi, glasi oznaka za fiziološke procese koji se odvijaju izvan organizma, u laboratorijskim uvjetima, u staklenim posudama?

In vitro

Pojmovi: |Medicina|

Bulozna epidermoliza rijetko je nasljedno oboljenje kože i sluznice, a manifestira se u obliku plikova, mjehura i otvorenih rana čak i nakon slabog dodira. Djeca oboljela od ove opake bolesti imaju specifičan nadimak. Kako ih se zove?

Djeca leptiri

Pojmovi: |Astronomija| |Beč| |Hrvatska|

U Zagorju, 1751. godine, pao je prvi siderit, ili metalni meteorit, čiji je pad zabilježen. Točnije, pala su dva komada. Prvi, veći, od 39,78 kg., prvi je i najveći primjerak jedne od najpoznatijih zbirki meteorita na svijetu, one u Prirodoslovnom muzeju u Beču, dok su manjeg poduzetni Zagorci prekovali u čavle. Kako se zove zagorsko mjesto po kojem je meteorrit dobio ime?

Hrašćina

Pojmovi: |Astronomija|

Od svih kometa koje viđamo uz naš planet, jedan se pojavljuje najčešće. Naime, imamo ga priliku vidjeti svakih 3,3 godine. Dobio je ime po znanstveniku koji mu je 1819. izračunao putanju. Kako se preziva znanstvenik, a samim time i zove komet?

Encke

Pojmovi: |Astronomija| |Giuseppe Piazzi|

Prvog siječnja 1801. godine Talijan Giuseppe Piazzi otkriva prvi asteroid. Vrijeme će pokazati da je riječ o najvećem asteroidu u Asteroidnom pojasu. Navedite njegovo ime.

Ceres (1)

Pojmovi: |Astronomija|

Kako se nazivaju objekti od međuzvjezdanog materijala koji ne izgore do kraja u prolasku kroz atmosferu, te potom udaraju o površinu Zemlje ili nekog drugog nebeskog tijela?

Meteoriti

Pojmovi: |Biologija|

Kako se naziva oblik spolnog razmnožavanja kod kojeg se iz neoplođene gamete (obično jajne stanice) razvija nova jedinka?

Partenogeneza

Pojmovi: |Biologija|

Kod nekih praživotinja kao što su korjenonošci, krednjaci ili bičaši pojavljuju se nestalni protoplazmatski izdanci neodređena oblika. Služe kretanju i obuhvaćanju hranjivih čestica. Njihovi se pokreti zasnivaju na aktivnosti tzv. stezljivih bjelančevina (kontraktilnih proteina). Kako se nazivaju ovi izdanci?

pseudopodij

Pojmovi: |Biologija|

U svijetu protozoe postoje bakterijski virusi koji u svom životnom ciklusu napadaju bakterijske stanice, razmnožavaju se u njima i na kraju uzrokuju njihovu smrt. Kako ih nazivamo?

bakteriofagi

Pojmovi: |Biologija|

U procesu čije se ime traži u ovom pitanju dolazi do diobe stanične jezgre. Njime se nasljedna tvar raspodjeljuje na dvije jezgre-kćeri, od kojih svaka dobija jednak broj kromosoma i sve gene koje je imala i majčinska stanica. U širem smislu, uz staničnu diobu obuhvaća i citokinezu ili diobu citoplazme. Kako zovemo ovaj proces?

Mitoza

Bakterije se često klasificiraju po obliku. Tako imamo kuglaste, štapićaste i zavojite bakterije. Zavojite su spirili a štapićaste su bacili. Koje je drugo ime za kuglaste bakterije?

Koki

U stanici se nalazi tekući dio omeđen staničnom membranom u kojoj se nalaze stanični organeli. U osnovi to je više ili manje tekuća koloidna otopina u kojoj se nalaze otopljeni mineralne tvari, proteini, ugljikohidrati, masti i druge tvari. Kako nazivamo taj tekući dio?

citoplazma

Pojmovi: |Biologija|

Najljepši i najbolji slatkovodni akvarij u Hrvatskoj nosi ime Aquatika. U kojem se gradu on nalazi?

Karlovac

Pojmovi: |Kemija|

Pri određenim uvjetima led može postati vodena para bez da u procesu prijeđe u tekuće stanje. Kako se naziva ovakav kemijski proces?

sublimacija

Pojmovi: |Kemija|

U periodnom sustavu elemenata samo je jedan element na čelu svih drugih. Koji je to element u ovom sustavu označen atomskim (rednim) brojem 1?

vodik

Pojmovi: |Kemija|

U skupinu zemnoalkalijskih metala spada šest elemenata. Četiri od njh su berilij, radij, barij i stroncij. Kako se zovu preostala dva?

magnezij i kalcij

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)