Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Biologija

Pojmovi: |Biologija|

Od svih proteina u kravljem mlijeku jedan je zastupljen sa gotovo 80%. Kako se on zove?

Kazein

Pojmovi: |Biologija|

Kako se naziva oblik spolnog razmnožavanja kod kojeg se iz neoplođene gamete (obično jajne stanice) razvija nova jedinka?

Partenogeneza

Pojmovi: |Biologija|

Kod nekih praživotinja kao što su korjenonošci, krednjaci ili bičaši pojavljuju se nestalni protoplazmatski izdanci neodređena oblika. Služe kretanju i obuhvaćanju hranjivih čestica. Njihovi se pokreti zasnivaju na aktivnosti tzv. stezljivih bjelančevina (kontraktilnih proteina). Kako se nazivaju ovi izdanci?

pseudopodij

Pojmovi: |Biologija|

U svijetu protozoe postoje bakterijski virusi koji u svom životnom ciklusu napadaju bakterijske stanice, razmnožavaju se u njima i na kraju uzrokuju njihovu smrt. Kako ih nazivamo?

bakteriofagi

Pojmovi: |Biologija|

U procesu čije se ime traži u ovom pitanju dolazi do diobe stanične jezgre. Njime se nasljedna tvar raspodjeljuje na dvije jezgre-kćeri, od kojih svaka dobija jednak broj kromosoma i sve gene koje je imala i majčinska stanica. U širem smislu, uz staničnu diobu obuhvaća i citokinezu ili diobu citoplazme. Kako zovemo ovaj proces?

Mitoza

Pojmovi: |Biologija|

Najljepši i najbolji slatkovodni akvarij u Hrvatskoj nosi ime Aquatika. U kojem se gradu on nalazi?

Karlovac

Pojmovi: |Biologija|

Australija je, barem što se tiče flore i faune, poprilično endemičan kontinent. Koja je od njenih autohtonih kopnenih životinja po težini i veličini najveća?

klokan

Pojmovi: |Biologija|

Koji je drugi naziv za složene organske spojeve bjelančevine?

Proteini

Pojmovi: |Agronomija| |Biologija|

Iako je poznata i kao azijska kruška, na koje voće oblikom ploda podsjeća japanski nashi?

Jabuku

Pojmovi: |Amazona| |Biologija|

I na kraju nas grupa pitanja vodi u poriječje Amazone. Naime, na tom području živi riba koju se naziva i riba vampir jer se hrani krvlju drugih riba. Glavna kontraverza vezana za nju je da može ući u ljudski organizam kroz mokraćne kanale, ali u to se sve više sumnja. Kako je ime ove ribe iz porodice somova?

Candiru

Pojmovi: |Biologija|

Za sad je komarac kod nas zlo koje nas uglavnom maltretira bez većih posljedica. Ali u svijetu je jedan od najvećih ubojica. Glavni razlog tomu je što prenosi nametnika koji je uzročnik malarije. Kako se naziva ovaj jednostanični organizam?

plazmodij

Pojmovi: |Biologija|

Govedari (oxpecker) su vrsta ptice koja se hrani nametnicima na stoci i divljim životinjama. Međutim, ako naiđe na ranu na svojim domaćinima, neće se libiti pojesti komad mesa ili konzumirati krv. Na kojem kontinentu nalazimo govedare?

Afrika

Pojmovi: |Biologija|

Na moru kod nas nije dovoljno što vas satiru komarci, već se ovdje srećemo i sa njihovim kolegama u zločinu. Sitni su, žućkasti i pokriveni dlakama, te kao i drugdje u svijetu živih bića, samo ženke piju krv. Kako se nazivaju ove krvožedne zvijeri?

Papatač

Pojmovi: |Biologija| |Medicina|

Svi koji se u našim područjima kreću po šumama i brdima sami ili sa psima svjesni su opasnosti od kukca krvopije, krpelja. Jedna od boleština koju možete zakačiti nakon kontakta sa ovim zlom je i Lajmska bolest. Koji je drugi naziv za ovu bolest?

borelioza

Pojmovi: |Biologija| |Gastronomija| |Poljoprivreda|

U ovom pitanju traži se biljka latinskog naziva sorghum. Neke se uzgajaju kao žitarice, neke kao stočna hrana ili u proizvodnji alkoholnih pića i sirupa. Poznati kineski maotai se proizvodi od ove biljke. U Indiji je bitna u proizvodnji biodizela. Jako je važna u tropskim i suptropskim područjima, jer je otporna na visoke temperature i sušu. Kako se zove ova biljka?

Sirak

Pojmovi: |Biologija| |Medicina|

Kako popularno nazivamo sustav u ljudskom tijelu koji kontrolira odvijanje prirodnih procesa kao što su buđenje, spavanje i starenje? Često se koristi za opisivanje želje žene da ima djecu prije nego što bude prestara.

Biološki sat

Pojmovi: |Biologija|

Što se tiče tulipana, broj latica se mijenja od cvijeta do cvijeta. S druge strane, broj tučaka kod svih tulipana uvijek je isti. Koliko tučaka ima tulipan?

6

Pojmovi: |Alkoholna pića| |Biologija| |Poljoprivreda|

Kako se zove proizvod koji se dobija kontroliranim klijanjem ječma na određenoj vlažnosti i temperaturi, a upotrebljava se za pretvaranje škroba u šećer u proizvodnji piva?

Slad

Pojmovi: |Biologija| |Meteorologija|

Kako nazivamo kompleks klimatskih uvjeta koji s drugim čimbenicima neke određene sredine određuju postojanje, razvitak, razmnožavanje i premještanje živih organizama?

Biološka klima

Pojmovi: |Biologija|

Jedna osoba može ukupno imati najviše koliko bioloških prabaka i pradjedova ukupno?

8

Pojmovi: |Biologija|

Mikroskopski malene životinje, zovu ih i vodenim medvjedima, žive svugdje gdje ima vode. Kada ostanu bez vode, hiberniraju dok se voda ne vrati. Mogu bez hrane preživjeti 30 godina, mogu preživjeti u svemiru, mogu podnijeti temperature u rasponu od 150 stupnjeva Celzijevih do -270 stupnjeva Celzijevih. Dobro podnose i zračenje. Kako se zovu ovi maleni?

Tardigrade (dugoživci)

Pojmovi: |Biologija|

Kako nazivamo samorodne biljke starosjedioce u odnosu na alohtone biljke uvezene s drugog područja?

Autohtone

Pojmovi: |Biologija|

Daleko najpoznatija biljka mesožderka na svijetu poznata je pod latinskim nazivom kao Dioanea muscipula. Pod kojim je imenom poznata kod nas?

VENERINA MUHOLOVKA

Pojmovi: |Biologija| |Dalmacija|

Dalmacija je nezamisliva bez maslina. Malo je beru, malo ne beru, ovisi ko pjeva, ali je ona tu oduvijek. Doslovno. U maslinicima u Lunu pronađeno je stablo staro preko 2000 godina, a vjerojatno ih ima i starijih. Na kojem otoku je smješten Lun i njegov vrt maslina, sa ovim prastarim stablom?

PAG

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)