Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Filozofija

Pojmovi: |Filozofija| |Politika|

Kako nazivamo političku filozofiju i pokret usmjeren na odbacivanje bilo kakva oblika ustrojstva (hijerarhije) i vlasti.

Anarhizam

Pojmovi: |Filozofija| |Mihail Bakunjin| |Rusija|

Mihail Bakunjin, ruski revolucionar, je bio ključna figura u razvoju određene političke ideologije, koja se suprotstavlja tradicionalnim konceptima države i kapitalizma. Koju ideologiju je Bakunjin posebno promicao?

Anarhizam

Pojmovi: |Filozofija| |Francuska|

Rasprava o metodi filozofsko je i znanstveno djelo izašlo u Francuskoj 1637. godine. Tko je autor Rasprave?

Rene Descarts

Pojmovi: |Filozofija| |Rusija|

Koji ruski revolucionar i filozof, rođen u 19. stoljeću, poznat je kao jedan od osnivača anarhističke teorije i autor djela poput “Bog i Država” i “Pariška komuna i pojam Države”?

Mihail Bakunjin

Pojmovi: |Filozofija|

Koji povijesni lik, koji je bio aktivan tijekom 19. stoljeća, poznat je po svojoj ulozi u Međunarodnom udruženju radnika, poznatom i kao Prva Internacionala, te po svojim radikalnim pogledima koji su uključivali teoriju da se socijalizam može postići bez preuzimanja države?

Mihail Bakunjin

Pojmovi: |Filozofija| |Medicina|

Poznati islamski liječnik, filozof i znanstvenik Avicena, živio je na prijelazu iz 10. u 11. stoljeće. Njegovo ime je latinizirani oblik imena Ibn Sina. Glavni razlog tome je što je njegova knjiga Kanon medicine, iz 1025. godine, bio neizostavni udžbenik na svim srednjovjekovnim sveučilištima. Ovaj sjajni znanstvenik rođen je pored Buhare. U kojoj današnjoj državi se nalazi Buhara?

UZBEKISTAN

Pojmovi: |Filozofija| |Matematika|

Tales iz Mileta smatra se prvim filozofom zapdnog kulturnog kruga, te ocem znanosti. Ovaj predsokratovac matematiku je zadužio na mnoge načine. Najdojmljiviji je poučak koji je dobio ime po njemu, a odnosi se na trokut upisan u kružnicu. Koliko stupnjeva iznosi, po Talesovom poučku, obodni kut trokuta iznad osnovice, koja je ujedno i promjer kružnice?

90 STUPNJEVA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)