Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Matematika

Pojmovi: |Fizika| |Islam| |Matematika| |Medicina| |Teeologija|

Ibn Sina vodeći je islamski filozof i neoplatonist. Studirao je teologiju, fiziku, matematiku, medicinu, filozofiju i logiku, a bavio se i proučavanjem astronomije, astrologije, kemije i geologije. Najpoznatija djela su mu Kanon medicine i Knjiga ozdravljenja. Pod kojim imenom Europa poznaje ovog srednjovjekovnog znanstvenika, glavnog predstavnika arapskog aristotelizma?

Avicena

Pojmovi: |Matematika|

U svijetu matematike, sedam Milenijskih problema sveti su gral za svakog matematičara. Ipak, do sad je riješen samo jedan, i to 2006., a ruski matematičar genijalac Perelman odbio je novčanu nagradu Clay Istituta od milijun dolara. Prroblem ukratko izgleda ovako: u topologiji, sfera s dvodimenzionalnom površinom okarakterizirana je time što je cjelovita i jednostavno spojena. Postavljač problema pretpostavio je da je ta tvrdnja istinita i u višoj dimenziji, što god to značilo. Kako se zvao matematičar koji je postavio ovu tezu?

Raymond Poincare

Pojmovi: |Matematika|

Kako nazivamo geometrijske objekte kojeg se može rastaviti na manje dijelove, ali tako da je svaki od njih, barem približno, umanjena kopija same cjeline?

Fraktal

Pojmovi: |Matematika|

Koji decimalni broj dobijemo ako zbrojimo prvi binarni broj 1000 i drugi binarni broj 1010?

18

Pojmovi: |Matematika|

Kratko geometrijsko pitanje. Kako nazivamo geometrijsko tijelo kome su stranice omeđene sa četiriri trokuta?

Tetraedar

Pojmovi: |Matematika|

Osnovno matematičko pitanje. Kako nazivamo brojeve veće od 1, a koji su dijeljivi bez ostatka isključivo sami sa sobom te sa brojem jedan?

Primarni ili prosti brojevi

Pojmovi: |Matematika|

Ako su dva prva broja u geometrijskoj progresiji (nizu), 2 i 8, koji bi bio treći broj koji nastavlja niz?

32

Pojmovi: |Egipat| |Fizika| |Matematika|

Oko 1550 p.K. u Egiptu je nastao papirus koji se bavi egipatskom matematikom. Ovaj je dokument također i najstariji matematički zapis ikad sačuvan. Kojem se egipatskom znanstveniku i matematičaru pripisuje ovaj dokument?

Ahmes

Pojmovi: |Matematika|

Kako se po znanstveniku zove prvi mehanički stroj koji je prvi mogao obavljati operacije oduzimanja i zbrajanja?

Paskalina

Pojmovi: |Matematika|

Koji broj dobijete podijelite li broj sekunda u satu s brojem stupnjeva punog kuta?

10

Pojmovi: |Matematika|

Kako glase ime i prezime američkog matematičara čije teorije se koriste u ekonomiji, biologiji i umjetnoj inteligenciji. Predavao je na MIT-u. Zbog svojeg rada na “teoriji igara” 1994. je nagrađen Nobelovom nagradom. 2001. postao je planetarno popularan nakon što je o njemu snimljen film “Genijalni um”

JOHN NASH

Pojmovi: |Fizika| |Italija| |Matematika|

U ovom pitanju tražimo ime talijanskog matematičara i fizičara, kojeg smatramo jednim od osnivača molekularne teorije. U njegovu čast, broj osnovnih čestica plina koji sadrži jedan mol, naziva se brojem s njegovim imenom. Kako se zvao ovaj talijanski znanstvenik?

AMADEO AVOGADRO

Pojmovi: |Fizika| |Matematika| |Nizozemska| |Švicarska|

Daniel Bernoulli je švicarski matematičar, fizičar, botaničar, oceanograf i anatom koji je 1700. rođen u Nizozemskoj. Svijet je zadužio jednadžbom koja je po njemu dobila ime. Čega je to ona osnovni zakon gibanja?

fluida

Pojmovi: |Matematika|

“Elementi” – su jedno od najpoznatijih dijela u cjelokupnoj povijesti matematike. Koji je starogrčki matematičar autor te knjige?

Euklid

Pojmovi: |Fizika| |Matematika| |Sveučilište u Cambridgeu|

Hawking je od 1979. do 2009. godine predavao fiziku i matematiku na sveučilištu u Cambridgeu. Ta pozicija je jedna od najprestižnijih u svijetu znanosti, i samim tim ima i ime. Kako se naziva ova katedra na Cambridgeu?

LUCASOVA KATEDRA (LUCASIAN PROFESSOR OF MATHEMATICS)

Pojmovi: |Astronomija| |Fizika| |Matematika|

Otvaramo sa jednim od najpoznatijih znanstvenika svih vremena. Ovaj engleski fizičar, matematičar i astronom, najpoznatiji je po jabuci, po zakonima gibanja, te o zakonu o gravitaciji. Kako se, imenom i prezimenom, zove ovaj genijalac?

ISAAC NEWTON

Pojmovi: |Filozofija| |Matematika|

Tales iz Mileta smatra se prvim filozofom zapdnog kulturnog kruga, te ocem znanosti. Ovaj predsokratovac matematiku je zadužio na mnoge načine. Najdojmljiviji je poučak koji je dobio ime po njemu, a odnosi se na trokut upisan u kružnicu. Koliko stupnjeva iznosi, po Talesovom poučku, obodni kut trokuta iznad osnovice, koja je ujedno i promjer kružnice?

90 STUPNJEVA

Pojmovi: |Antika| |Atena| |Grčka| |Matematika|

Evo nas opet u Antici, točnije u Ateni. Tražimo ime velikog grčkog matematičara, koji je zadužio svjetsku znanost djelom objavljenim oko 300 gpk.. Riječ je o matematičkim spisima objavlenim u trinaest knjiga, po imenu Elementi. Do dana današnjeg, ove spise se smatra jednim od najboljih djela o matematici ikad. Kako se zvao autor Elemenata?

EUKLID

Pojmovi: |Matematika| |Njemačka|

Nijemac čije ime tražimo u ovom pitanju, smatra se jednim od najvećih matematičara uopće. Bez obzira na sjajne stvari koje je radio umatematici, danas ga šira javnost uglavnom zna po jednom pojmu iz statistike, koji nosi njegovo ime. Riječ je o krivulji koja je danas uobičajeni model za prikaz varijacija. Kako se zvao ovaj njemački znanstvenik?

CARL FRIEDRICH GAUSS

Pojmovi: |Fizika| |Hidrostatika| |Matematika|

U ovom pitanju tražimo ime francuskog matematičara i fizičara. Matematiku je zadužio osnovama teorije vjerojatnosti, i prvim strojem za računanje. Ipak, puno nam je poznatiji po temeljnom zakonu hidrostatike koji nosi njegovo ime, i koji otprilike glasi: promjena u pritisku zatvorenog fluida se prenosi na površinu fluida i na stijenke njegovog spremnika. Kako se zvao ovaj genijalac, stručnjak za pritiske i tlakove?

BLAISE PASCAL

Pojmovi: |Antika| |Grčka| |Matematika|

Za Pitagoru se slobodno može reći da je prvi pravi matematičar. Iako sumnjam da bi se on s tim složio, jer je uz matematiku jednak interes pokazivao i prema znanosti i prema filozofiji. Ipak, nama je najpoznatiji po svom matematičkom teoremu. Kako izgleda Pitagorin teorem izražen u matematičkoj formuli?

A2 +B2 = C2

Pojmovi: |Matematika| |Sjedinjene Države| |Thedore John Kaczynski|

Thedore John Kaczynski, američki matematičar i anarhoprimitivist, u razdoblju od 1978. do 1995. godine, poslao je čitav niz pisama bombi ciljajući sveučilišne profesore i ljude povezane sa tehnologijom i znanošću. Objasnio je to kao otpor modernom društvu i načinu života kojeg nameće. Američkim medijima nije puno trebalo da mu zalijepe nadimak. Koji?

UNABOMBER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)