Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Grčka

Pojmovi: |Grčka|

Sa Aleksandrom, grčki fokus se vraća na Perzijance. Nakon što je pobijedio satrape u Maloj Aziji, Aleksandar se prvi put sukobljava sa carskom vojskom predvođenom Darijem III. Grčkomakedonska vojska je u potpunosti razbila perzijsku armiju, i uskoro će se Perzijsko carstvo urušiti. Gdje se 333. godine prije Krista desila ova bitka?

Issa

Pojmovi: |Atena| |Grčka| |Sparta|

Kad se na kraju riješe Perzijanaca, Grci su napokon dobili vremena da se obračunaju međusobno. Tako će od 431. do 404. godine dva saveza koja vode Sparta i Atena napraviti sve da unište jedni druge. Na kraju će Sparta slomiti moć Atene, koja više nikad neće biti bitan politički činilac. Po kojem imenu je poznat ovaj rat?

Peloponeski rat

Pojmovi: |Grčka| |Sparta|

Jedna od glavnih asocijacija na grčko perzijske ratove su Termopili. S jedne strane Leonida i 300 Spartanaca, a sa druge strane ogromna perzijska vojska predvođena carem. Kojim?

Kserkso

Pojmovi: |Grčka| |Perzija|

Perzijancima je Grčka bila napeta skroz. Ipak, nikad je nisu uspjeli osvojiti u potpunosti. Zadnji pokušaj propao je 479. godine prije Krista, kad je Mardonijevu satrapsku vojsku pobjedila vojska grčkih polisa. Kod kojeg grada se desila ova bitka?

Plateja

Pojmovi: |Atena| |Grčka| |Perzija|

Nakon što su grčke snage razvalile Perzijance kod Maratona, 490. godine prije Krista, po legendi su poslali poruku u Atenu po trkaču koji umire od iscrpljenosti nakon što preda poruku. Kako se on zvao?

Filipid(es)

Pojmovi: |Cipar| |Grčka| |Mediteran| |Turska|

Mediteranski otok Cipar podijeljen je na turski i grčki dio još od rata 1975. godine. Povod ratu je bila stalna želja grčkog stanovništva za ujedinjenjem sa Grčkom. Prvi ciparski predsjednik, imenovan 1960., bio je protiv toga i stalno je pokušavao smiriti tenzije između dva naroda. Kako se zvao ovaj pravoslavni episkop?

MAKARIOS III

Pojmovi: |Antika| |Grčka| |Temistoklo|

Jedan od najvećih vojskovođa antike bio je Temistoklo. On je odmah shvatio da je jedini način da se odbije perzijska najezda na Grčku, tako da ih se porazi na moru. Stoga je u obrambenom savezu grčkih gradova inzistirao i na zajedničkoj floti. Konačna kruna je bila velika pobjeda kraj jednog grčkog otočića. Kojeg?

Salamina

Pojmovi: |Grčka|

U grčkoj mitologiji dva lika razlikuju se samo u jednom slovu. Jedan je kentaur, učitelj mnogih velikih heroja grčkog svijeta, između ostalih, Ahila i Herakla. Drugi je pak, prevozio duše mrtvih u zagrobni svijet Had. Kako se zovu kentaur učitelj i lađar?

HIRON I HARON

Pojmovi: |Grčka|

Hipokamp je mitološko biće iz grčke mitologije, sluga Posejdona i nimfe Amfitrite. Kao i sva druga bića iz svoje mitologije, i ovu su Grci sklepali od više životinja, ovog puta, samo od dvije. Koje?

KONJ I RIBA

Pojmovi: |Antika| |Atena| |Grčka| |Matematika|

Evo nas opet u Antici, točnije u Ateni. Tražimo ime velikog grčkog matematičara, koji je zadužio svjetsku znanost djelom objavljenim oko 300 gpk.. Riječ je o matematičkim spisima objavlenim u trinaest knjiga, po imenu Elementi. Do dana današnjeg, ove spise se smatra jednim od najboljih djela o matematici ikad. Kako se zvao autor Elemenata?

EUKLID

Pojmovi: |Antika| |Grčka| |Matematika|

Za Pitagoru se slobodno može reći da je prvi pravi matematičar. Iako sumnjam da bi se on s tim složio, jer je uz matematiku jednak interes pokazivao i prema znanosti i prema filozofiji. Ipak, nama je najpoznatiji po svom matematičkom teoremu. Kako izgleda Pitagorin teorem izražen u matematičkoj formuli?

A2 +B2 = C2

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)