Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Sparta

Pojmovi: |Grčka mitologija| |Sparta|

U spartanskoj državi postojao je rigorozni režim obrazovanja i treninga obavezan za sve muške stanovnike Sparte, osim za prvorođene sinove iz vladajućih porodica Euripontida i Agiada. Trening je uključivao vojne vježbe (npr. tolerancija na bol), lov, plesanje, pjevanje i društvene nauke. Kako se zvao ovaj sustav obrazovanja?

Agoga

Pojmovi: |Atena| |Perzija| |Sparta|

Kad su perzijski izaslanici u ime Darija I došli u grčke polise zahtjevali su dvije stvari od njih, kako bi davanjem istih simbolički prihvatili perzijsku vlast. Atenjani su izaslanike ubili dok su ih Spartanci bacili u bunar. Koje to dvije stvari traži od Grka Darije I?

zemlju i vodu

Pojmovi: |Antika| |Sparta|

Veći dio populacije u antičkoj Sparti otpadao je na robove. Nisu pripadali pojedincu, već su dodjeljivani uz državna zemljišta na kojima su radili. Kako se naziva robovska populacija u Sparti?

Heloti

Pojmovi: |Atena| |Grčka| |Sparta|

Kad se na kraju riješe Perzijanaca, Grci su napokon dobili vremena da se obračunaju međusobno. Tako će od 431. do 404. godine dva saveza koja vode Sparta i Atena napraviti sve da unište jedni druge. Na kraju će Sparta slomiti moć Atene, koja više nikad neće biti bitan politički činilac. Po kojem imenu je poznat ovaj rat?

Peloponeski rat

Pojmovi: |Grčka| |Sparta|

Jedna od glavnih asocijacija na grčko perzijske ratove su Termopili. S jedne strane Leonida i 300 Spartanaca, a sa druge strane ogromna perzijska vojska predvođena carem. Kojim?

Kserkso

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)