Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Grčka mitologija

Pojmovi: |Grčka mitologija|

Kako se zove bog svadbe, prema jednoj teoriji sin Apolona i jedne od muza, a prema drugoj Dionizov i Afroditin?

Himen

Pojmovi: |Grčka mitologija|

Kako se zvala kćer Tantala i Dione, čijih su sedam sinova i sedam kćeri Apolon i Artemida strijelama poubijali jer se narugala njihovoj majci?

Nioba

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)