Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Grčka mitologija

Pojmovi: |Grčka mitologija|

Koji izraz u grčkoj mitologiji označava privremeni silazak u Had, ali i svako putovanje u svijet mrtvih u drugim mitološkim i religijskim tradicijama?

Katabaza

Pojmovi: |Grčka mitologija| |Sparta|

U spartanskoj državi postojao je rigorozni režim obrazovanja i treninga obavezan za sve muške stanovnike Sparte, osim za prvorođene sinove iz vladajućih porodica Euripontida i Agiada. Trening je uključivao vojne vježbe (npr. tolerancija na bol), lov, plesanje, pjevanje i društvene nauke. Kako se zvao ovaj sustav obrazovanja?

Agoga

Pojmovi: |Grčka mitologija|

U mnogim se svjetskim mitologijama pojavljuju nadnaravna vodena bića. U starogrčkoj su to najčešće nimfe, i podjeljene su u niz podvrsta. Jedna od njih je i ona za morske nimfe, najčešće vezane za Sredozemlje. Kako se one zovu ako se zna da su ime dobile po ocu, te da je najpoznatija od njih Tetida, Ahilova majka?

Nereide

Pojmovi: |Grčka mitologija|

Kako se zove bog svadbe, prema jednoj teoriji sin Apolona i jedne od muza, a prema drugoj Dionizov i Afroditin?

Himen

Pojmovi: |Grčka mitologija|

Kako se zvala kćer Tantala i Dione, čijih su sedam sinova i sedam kćeri Apolon i Artemida strijelama poubijali jer se narugala njihovoj majci?

Nioba

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)