Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Religija

Pojmovi: |Kršćanstvo| |Religija|

Sveti Petar jedan je od dvanaest apostola, rimski biskup,prvi papa i kršćanski svetac. Što je po zanimanju bio Petar prije nego je sreo Isusa?

ribar

Pojmovi: |Kršćanstvo| |Religija|

Koji je apostol hodao po vodi ususret Isusu,ali se uplašio jačine vjetra i počeo tonuti?

Petar

Pojmovi: |Dalmacija| |Kršćanstvo| |Religija| |Uskrs|

U Dalmaciji se krajem 19. stoljeća pojavio i ustalio običaj uprizorenja događaja oko Kristovog uskrsnuća. Jednu od najbitnijih i najprestižnijih uloga u priči imaju tzv. čuvari Kristovog groba u dane Velikog tjedna, a koji su najčešće obučeni u odore rimskih vojnika. Kako se njih naziva?

Žudije

Pojmovi: |Religija|

Najviše pravoslavnih vjernika na svijetu imaju Rusija i Ukrajina. Koja je treća država sa oko 16 miliona pravoslavnih vjernika?

Rumunjska

Pojmovi: |Azija| |Islam| |Religija|

Čak četiri države sa najviše štovatelja Islama nalaze se u Aziji. Država u kojoj ih ima najviše je Indonezija. Koja je druga država sa ovog popisa?

Pakistan

Pojmovi: |Religija|

Najstarija sefardska sinagoga na svijetu koja još radi, te druga najstarija sinagoga u Europi uopće, smjestila se u jednom hrvatskom gradu. Kojem?

Dubrovnik

Pojmovi: |Hinduizam| |Religija|

Jedna od najznačajnijih svečanosti u hinduističkom svijetu poznata je i po imenu Svečanost svjetla. Ukratko, vjernici ukrašavaju kuće svjetlima, a molitve se upućuju Lakšmi i Ganešu. Koje je puno poznatije ime za ovu svečanost?

Diwali (Depavali)

Pojmovi: |Religija|

Kraj svijeta označava tematski poseban dio religiozne literature u kojoj je “sudnji dan” ili “potop svijeta” u središtu pozornosti. Proročki i vizionarski, on najavljuje katastrofe koje dovode do “kraja povijesti” i dolazak Božjeg kraljevstva. Koji se grecizam koristi kao izraz za ovakav kraj svijeta?

apokalipsa

Pojmovi: |Biblija| |Religija|

U Bibliji se pojavljuju dvije životinje koje imaju moć govora. O kojim je to životinjama riječ?

zmija i magarac

Pojmovi: |Islam| |Religija|

Ovo pravo je sastavni dio islamske vjere i sastoji se iz niza vjerskih muslimanskih propisa, čije izvore treba tražiti u muslimanskoj svetoj knjizi Kuranu. Kako nazivamo ovo pravo?

Šerijatsko pravo

Pojmovi: |Banja Luka| |Religija|

Uz Banja Luku smjestio se super poznati samostan. Podigao ga je red koji nastaje reformom cistercita. Kako se zove ovaj red, posebno poznat po jednom prehrambenom proizvodu?

Trapisti

Pojmovi: |Religija|

Hadis je naziv za usmenom predajom sačuvane podatke o životu kojeg proroka?

Muhameda

Pojmovi: |Religija|

Kako se zvala židovska zajednica u Kumranu na Mrtvom moru koja je cvjetala između 100. godine prije Krista do 100. godine poslije Krista, a čiji pripadnici su živjeli u celibatu, molitvi i askezi iščekujući dolazak Mesije? Smatra se da je i Ivan Krstitelj bio pripadnik te zajednice.

Eseni

Pojmovi: |Hinduizam| |Indija| |Religija|

U ovom pitanju traži se hinduistička boginja obilja, plemenitosti ii blagostanja.Također je i otjelovljenje ljepote, šarma i milosti. Kako se zove ova boginja iz hinduističkog panteona?

Lakšmi

Pojmovi: |Adam| |Biblija| |Eva| |Religija|

Po Bibliji, prva dva bića koja je stvorio Bog bila su Adam i Eva. Nakon spektakla sa jabukama njih dvoje je relocirano, i nemajući što raditi bacili su se na napučivanje zemlje. Kako su se zvala njihova prva dva djeteta?

Kajin i Abel

Pojmovi: |Kršćanstvo| |Religija|

Svetac, jedan od dvanaest apostola, po predaji je prepiljen u Perziji. Smatra ga se zaštitnikom izgubljenih slučajeva i svih onih koji su u očajnim situacijama. Navedite njegovo ime.

Sveti Juda

Pojmovi: |Religija|

I u muslimanskom svijetu postoje bića koja imaju svojstva anđela. Nazivaju se melecima, poslanicima, i najpoznatiji od njih je Džibril, zadužen za dostavljanje objave od Alaha onome koga On izabere za svoga vjerovjesnika ili poslanika. Kako se zove anđeo u kršćanstvu koji je pandan Gibrilu?

Gabrijel

Pojmovi: |Religija|

Prvi poznati brod bila je Noina arka. Nabrojite koje je sve životnje Noa spremio u brod pred Potopom bi sad bilo sjajno pitanje. Ipak nećemo inzistirati na ovom pitanju, probat ćemo nešto lakše. Na koje se brdo parkirao Noa sa arkom kad je povodanj prošao?R

ARARAT

Pojmovi: |Isus Krist| |Kršćanstvo| |Religija| |Rimsko carstvo|

Najčešći način mučenja i kažnjavanja kod Rimljana bilo je razapinjanje na križ. Najpoznatiji razapeti je Isus, ali uz njega na istom mjestu su razapeli još dvojicu lopova. Jedan od njih je razapet branio Kristovu vjeru, te mu je ovaj, u znak zahvalnosti obećao ulazak u raj. Jedina je osoba koju je sam Isus proglasio svetim. Koje je ime Dobrog razbojnika?

DIZMA

Pojmovi: |Kršćanstvo| |Religija|

Deset zapovijedi koje je, prema Bibliji, Bog objavio Mojsiju na dvjema kamenim pločama na gori Sinaju i predao ih izraelskom narodu, koji ih se trebao strogo pridržavati još se nazivaju i jednom riječju u grčkoj osnovi. O kojoj je to riječi riječ?

Dekalog

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)