Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Adam

Pojmovi: |Adam| |Biblija| |Eva| |Religija|

Po Bibliji, prva dva bića koja je stvorio Bog bila su Adam i Eva. Nakon spektakla sa jabukama njih dvoje je relocirano, i nemajući što raditi bacili su se na napučivanje zemlje. Kako su se zvala njihova prva dva djeteta?

Kajin i Abel

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)