Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Cipar

Pojmovi: |Cipar| |Grčka| |Mediteran| |Turska|

Mediteranski otok Cipar podijeljen je na turski i grčki dio još od rata 1975. godine. Povod ratu je bila stalna želja grčkog stanovništva za ujedinjenjem sa Grčkom. Prvi ciparski predsjednik, imenovan 1960., bio je protiv toga i stalno je pokušavao smiriti tenzije između dva naroda. Kako se zvao ovaj pravoslavni episkop?

MAKARIOS III

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)