Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Turska

Pojmovi: |Orhan Pamuk| |Turska|

Za vrijeme kojeg sultana se odvija radnja romana Orhana Pamuka “Zovem se crvena”?

Murat III.

Pojmovi: |Cipar| |Grčka| |Mediteran| |Turska|

Mediteranski otok Cipar podijeljen je na turski i grčki dio još od rata 1975. godine. Povod ratu je bila stalna želja grčkog stanovništva za ujedinjenjem sa Grčkom. Prvi ciparski predsjednik, imenovan 1960., bio je protiv toga i stalno je pokušavao smiriti tenzije između dva naroda. Kako se zvao ovaj pravoslavni episkop?

MAKARIOS III

Pojmovi: |Turska|

Jedna od presudnih bitaka kojom je zaustavljena turska ekspanzija dogodila se na moru. Godine 1571. kod Lepanta, združena flota, sastavljena od katoličkih država uz Mediteran, teško je porazila tursku flotu. Kako se zvao glavni zapovjednik flote tzv. Svete lige?

DON HUAN (OD AUSTRIJE)

Pojmovi: |Turska|

Turska valuta je lira, i koristi se, osim u Turskoj, i u Turskoj Republici Sjeverni Cipar. Zanimljivost je da je na svim novčanicama i kovanicama samo jedan lik, sa različitim motivima iz njegovog života. Koja je to osoba?

Mustafa Kemal Atatürk

Pojmovi: |Egipat| |Turska| |Tursko carstvo|

Ideju janjičara Turci preuzimaju iz tradicije islamskih perzijskih i egipatskih vladara. Oni stvaraju elitnu vojsku od zarobljenika, pretežno turskog, ali i čerkeskog, grčkog ili slavenskog porijekla. Odgajani su kao vojnici i u islamskoj vjeri. Od polovice 13. stoljeća preuzimaju vlast u Egiptu, i kroz niz stoljeća je vladar tog područja iz njihovih redova. Kako nazivamo ove elitne ratnike?

MAMELUCI

Pojmovi: |Balkan| |Srednji vijek| |Turska| |Tursko carstvo|

Jedan od najčešćih načina mučenja na ovim prostorima još od srednjeg vijeka, bilo je nabijanje na kolac. Kod nas se taj običaj veže uz Turke. Jedan od srednjovjekovnih vladara sa Balkana preuzeo je ovaj način mučenja i kažnjavanja, te ga je koristio tako često da se procjenjuje da je dao nabiti na kolac preko 30000 ljudi, što neprijatelja što svojih podanika. Kako se zvao ovaj vladar žedan krvi?

VLAD TEPEŠ (IMPALER)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)