Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Ukrajina

Pojmovi: |Kijev| |Ukrajina|

Glavni i najveći ukrajinski grad, Kijev, također se smjestio na rijeci. Navedite ime rijeke na kojoj se nalazi glavni ukrajinski grad.

DNJEPAR

Pojmovi: |Mađarska| |Rumunjska| |Slovačka| |Ukrajina|

Evo nam i Mađarske. U prijašnjim pitanjima na zadanu temu, sreli smo neke njene susjede, točnije Rumunjsku, Ukrajinu i Slovačku. Koje su 4 preostale mađarske susjede?

AUSTRIJA, SLOVENIJA, HRVATSKA, SRBIJA

Pojmovi: |Bjelorusija| |Rusija| |Ukrajina|

Bjelorusija nema izlaz na more, a okružena je sa pet država. Dvije od njih su Rusija i Ukrajina. Koje su preostale tri?

LITVA, LATVIJA, POLJSKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)