Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Rumunjska

Pojmovi: |Bugarska| |Grčka| |Rumunjska| |Srbija|

Bugarska ima kopnenu granicu sa pet država. Tri su Grčka, Srbija i Rumunjska. Koje su preostale dvije države sa ovog popisa?

Turska i Sjeverna Makedonija

Pojmovi: |Mađarska| |Rumunjska| |Slovačka| |Ukrajina|

Evo nam i Mađarske. U prijašnjim pitanjima na zadanu temu, sreli smo neke njene susjede, točnije Rumunjsku, Ukrajinu i Slovačku. Koje su 4 preostale mađarske susjede?

AUSTRIJA, SLOVENIJA, HRVATSKA, SRBIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)