Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Slovačka

Pojmovi: |Češka| |Politika| |Slovačka|

Nakon raspada Austro Ugarske 1918. godine, Česi, zajedno sa Slovacima ulaze u državu imena Čehoslovačka. Prvi predsjednik iste bio je češki političar, filozof i sociolog. Kako se on zove?

Tomáš Garrigue Masaryk

Pojmovi: |Slovačka|

Koji veliki drveni puhački instrument, jedinstvenog dizajna i veličine od 160 do 200 cm, potječe iz središnje Slovačke i često se povezuje s pastirskim životom?

Fujara

Pojmovi: |Mađarska| |Rumunjska| |Slovačka| |Ukrajina|

Evo nam i Mađarske. U prijašnjim pitanjima na zadanu temu, sreli smo neke njene susjede, točnije Rumunjsku, Ukrajinu i Slovačku. Koje su 4 preostale mađarske susjede?

AUSTRIJA, SLOVENIJA, HRVATSKA, SRBIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)