Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Bjelorusija

Pojmovi: |Bjelorusija| |Poljska| |Rusija|

Velika europska zemlja Ukrajina ima hrpu susjeda. Tri od njih su Rusija, Bjelorusija i Poljska. Nabrojte preostale 4.

SLOVAČKA, MAĐARSKA, RUMUNJSKA I MOLDAVIJA

Pojmovi: |Bjelorusija| |Rusija| |Ukrajina|

Bjelorusija nema izlaz na more, a okružena je sa pet država. Dvije od njih su Rusija i Ukrajina. Koje su preostale tri?

LITVA, LATVIJA, POLJSKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)