Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Orhan Pamuk

Pojmovi: |Orhan Pamuk| |Turska|

Za vrijeme kojeg sultana se odvija radnja romana Orhana Pamuka “Zovem se crvena”?

Murat III.

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)