Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Egipat

Pojmovi: |Egipat|

Koji je faraon i Keopsov sin izgradio drugu po veličini piramidu i skulpturu Sfinge?

Kefren

Pojmovi: |Egipat| |Oziris|

Kako se u staroegipatskoj mitologiji naziva nezakoniti Ozirisov sin, bog šakal i prvotni kralj podzemlja?

Anubis

Pojmovi: |Egipat| |Fizika| |Matematika|

Oko 1550 p.K. u Egiptu je nastao papirus koji se bavi egipatskom matematikom. Ovaj je dokument također i najstariji matematički zapis ikad sačuvan. Kojem se egipatskom znanstveniku i matematičaru pripisuje ovaj dokument?

Ahmes

Pojmovi: |Egipat|

Kako se u egipatskoj mitologiji zvala duša koja se oslobađa iz umrlog tijela, koja iako besmrtna ima potrebu za pićem i hranom, pa se mora vratiti u tijelo, jer je inače osuđena na vječno lutanje?

Ka

Pojmovi: |Egipat| |Izrael| |Sirija|

Jedan u nizu ratova između Izraela i arapskih susjeda desio se tijekom listopada 1973. godine. U njemu su se sukobili Izrael sa jedne strane, te Egipat i Sirija sa druge. Kako se početak desio u vrijeme najsvetijeg židovskog dana, tako je rat po njemu dobio i ime. Kako se danas najčešće naziva ovaj ratni sukob?

JOMKIPURSKI RAT

Pojmovi: |Egipat| |Izrael| |Jordan| |Sirija|

Kako se zvao rat kojim je Izrael uspio učetverostručiti svoj teritorij i pobijediti istovremeno tri susjedne arapske države – Egipat, Jordan i Siriju?

Šestodnevni rat

Pojmovi: |Egipat| |Turska| |Tursko carstvo|

Ideju janjičara Turci preuzimaju iz tradicije islamskih perzijskih i egipatskih vladara. Oni stvaraju elitnu vojsku od zarobljenika, pretežno turskog, ali i čerkeskog, grčkog ili slavenskog porijekla. Odgajani su kao vojnici i u islamskoj vjeri. Od polovice 13. stoljeća preuzimaju vlast u Egiptu, i kroz niz stoljeća je vladar tog područja iz njihovih redova. Kako nazivamo ove elitne ratnike?

MAMELUCI

Pojmovi: |Egipat|

Jedan od najbitnijih toponima monoteističkih religija naših prostora je planina Sinaj. Za samu planinu koristi se još nekoliko imena, od kojih je jedno od poznatijih Horeb. Mi, kao i obično, tražimo ono drugo, ništa manje poznato, a kojim se koriste arapska plemena iz okolice?

JABAL MUSA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)