Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Oziris

Pojmovi: |Egipat| |Oziris|

Kako se u staroegipatskoj mitologiji naziva nezakoniti Ozirisov sin, bog šakal i prvotni kralj podzemlja?

Anubis

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)