Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Sirija

Pojmovi: |Egipat| |Izrael| |Sirija|

Jedan u nizu ratova između Izraela i arapskih susjeda desio se tijekom listopada 1973. godine. U njemu su se sukobili Izrael sa jedne strane, te Egipat i Sirija sa druge. Kako se početak desio u vrijeme najsvetijeg židovskog dana, tako je rat po njemu dobio i ime. Kako se danas najčešće naziva ovaj ratni sukob?

JOMKIPURSKI RAT

Pojmovi: |Izrael| |Jordan| |Sirija|

Jezik čije ime tražimo u ovom pitanju bio je najrasprostranjeniji semitski jezik na području novoasirskog carstva. Govorio se na području današnjih Iraka, Jordana, Sirije i Izraela. Danas ga govori manje od 500000 ljudi. Najpoznatiji je po osobi koja ga je govorila, a živjela je na samom kraju Stare ere, te umrla u dobi od 33 godine. O kojem je ovdje jeziku riječ?

ARAMEJSKI JEZIK

Pojmovi: |Egipat| |Izrael| |Jordan| |Sirija|

Kako se zvao rat kojim je Izrael uspio učetverostručiti svoj teritorij i pobijediti istovremeno tri susjedne arapske države – Egipat, Jordan i Siriju?

Šestodnevni rat

Pojmovi: |Arabija| |Palestina| |Prvi svjetski rat| |Sirija| |Velika Britanija|

Kad se spominje Arabija i Palestina u u Prvom svjetskom ratu, svi se odmah sjete Lawrencea od Arabije. Ali glavni zapovjednik britanskih trupa, koji će osvojiti od Turaka Palestinu, Arabiju i Siriju, je sasvim druga osoba. Kako je ime ovom britanskom generalu?

SIR EDMUND ALLENBY

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)