Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Lingvistika

Pojmovi: |Lingvistika|

Iz kojeg je jezika u hrvatski došla riječ udarnik?

Ruskog

Pojmovi: |Lingvistika|

U nekim južnoameričkim zemljama može se naletiti na portunol. On je kombinacija dvije komponente. Koje?

ŠPANJOLSKI I PORTUGALSKI JEZIK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)