Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Teologija

Pojmovi: |Teologija|

Koji je teolog u službi kneza Trpimira širio benediktinski red diljem Hrvatske?

Gottschalk

Pojmovi: |Filozofija| |Teologija| |William od Ockhama|

Filozof i teolog, franjevac William od Ockhama (1287.-1347.) poznat, između ostaloga, kroz pojam koji u svom nazivu tvori “poveznicu” njegovog imena s alatom kojega je on sam u mogao koristiti za tonzuru. Koji je to alat?

Britva

Pojmovi: |Francuska| |Kršćanstvo| |Švicarska| |Teologija|

Jedan od glavnih reformatora kršćanstva bio je francuski teolog koji je zbog svojih stavova morao napustiti Francusku i otići u Švicarsku gdje je i dalje promicao svoje ideje i stavove. Kako se on zove ako se zna da je umro u Ženevi, a da mu je glavno teološko djelo Ustanova kršćanske vjere?

Jean Kalvin

Pojmovi: |Isus Krist| |Teologija|

A sad jedno teološko pitanje. Naime, Marija Magdalena je jedna od bitnijih likova u priči o Isusu Kristu. Iz kojeg je ona mjesta porijeklom?

Magdala

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)