Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Kemija

Pojmovi: |Benzedrin| |Kemija| |Medicina|

Benzedrin je prvi iz niza kemijskih spojeva koji služe stimuliranju središnjega živčanog sustava. Uklanjaju umor i potiču mentalnu i tjelesnu aktivnost. Kod većih doza javlja se psihička napetost i nervoza, koju prati drhtanje mišića i smetenost. Produljenom uporabom razvija se ovisnost koju prati stanje slično paranoidnoj shizofreniji s halucinacijama. Pod kojim imenom znanost, ne ulica, poznaje ove spojeve?

amfetamini

Pojmovi: |Kemija|

Kako se u kemiji naziva smjesa aluminijskoga praha i željeznoga(III) oksida, Fe2O3, koji kad se zapali, započinje vrlo egzotermnu kemijsku reakciju uz oslobađanje temperature više od 2000 °C, ako se zna da se primjenjuje za zavarivanje metala i u aluminotermiji?

termit

Pojmovi: |Kemija|

Koji se kemijski element u periodnom sustavu elemenata smjestio između ugljika i kisika?

dušik

Pojmovi: |Kemija|

Koji je od plemenitih plinova prvi po abecedi?

Argon

Pojmovi: |Kemija|

Pri određenim uvjetima led može postati vodena para bez da u procesu prijeđe u tekuće stanje. Kako se naziva ovakav kemijski proces?

sublimacija

Pojmovi: |Kemija|

U periodnom sustavu elemenata samo je jedan element na čelu svih drugih. Koji je to element u ovom sustavu označen atomskim (rednim) brojem 1?

vodik

Pojmovi: |Kemija|

U skupinu zemnoalkalijskih metala spada šest elemenata. Četiri od njh su berilij, radij, barij i stroncij. Kako se zovu preostala dva?

magnezij i kalcij

Pojmovi: |Kemija|

Kako se naziva sprava koja rotacijom razdvaja sastojke raznorodnih mješavina čvrstih i tekućih tvari različitih gustoća?

Centrifuga

Pojmovi: |Alkani| |Izomeri| |Kemija|

Koji alkani imaju samo dva strukturna izomera, ako znamo da je ime tih alakna identično imenu države smještene u južnoj Aziji?

Butan

Pojmovi: |Alkani| |Kemija|

Kako se nazivaju alkani koji nisu kemijski reaktivni i često se koriste kao otapala?

Parafini

Pojmovi: |Kemija|

Koji broj elementa određuje redni broj elementa u periodnom sustavu?

Atomski broj

Pojmovi: |Enrico Fermij| |Kemija| |Kvantna teorija|

Riječ je o jednom od najvećih znanstvenika 20. stoljeća, Enricu Fermiju. Najpoznatiji je po svom radu na raspadanju beta čestica, razvoju prvog nuklearnog reaktora, te za razvoj kvantne teorije. Jedan kemijski element dobio je ime po njemu. Koji je kemijski simbol ovog elementa?

Fm

Pojmovi: |Fizika| |Kemija|

U ovom pitanju govorimo o jednom od najvećih znanstvenika 20. stoljeća, Enricu Fermiju. Najpoznatiji je po svom radu na raspadanju beta čestica, razvoju prvog nuklearnog reaktora, te za razvoj kvantne teorije. Jedan kemijski element dobio je ime po njemu. Koji je kemijski simbol ovog elementa?

Fm

Pojmovi: |Fizika| |Kemija| |Michael Faraday|

Britanski fizičar i kemičar, Michael Faraday, zaslužan je za mnoga otkrića na područjima elektromagnetizma i elektrokemije. Zbog toga je, njemu u čast, jedna fizikalna jedinica dobila ime farad (F). Čega je to mjerna jedinica farad?

KAPACITET

Pojmovi: |Kemija|

U prvoj kućici u Sustavu elemenata nalazi se kemijski element vodik. Koja je relativna atomska težina vodika? NAPOMENA: TRAŽIMO 3 DECIMALE

1,008

Pojmovi: |Kemija|

U ovom pitanju tražimo ime skupine elemenata koji su posebni jer u spoju sa metalima daju sol. U nju spadaju fluor, klor, brom, jod i astat. Kako nazivamo ovu skupinu kemijskih elemenata?

HALOGENI ELEMENTI

Pojmovi: |Kemija|

U ovom pitanju tražimo jednu koja je naj u puno stvari. U svojoj skupini alkalijskih metala najmanje je reaktivna, te je najtvrđa i najvišeg tališta. Ali ipak je najpoznatiji po tome što je najlakši od svih poznatih metala. O kojem kemijskom elementu je ovdje riječ?

LITIJ

Pojmovi: |Kemija|

U ovom pitanju traži se ime nemetala čije ime prevedeno sa grčkog znači smrad. Jedini je nemetal koji je na sobnoj temperaturi u tekućem stanju. Prodorna je mirisa i proizvodi otrovne pare. Po legendi, u vojsci ga u čaju ima više nego šećera. Koji je ovo element?

Brom

Pojmovi: |Kemija|

Vrijeme je za osnovna znanja iz kemije. Ako pogledamo pojam ALGEBRA, koje kemijske elemente moramo skupiti da bi dobili ovu riječ?

Al – aluminij
Ge – germanij
B – bor
Ra – radij

Pojmovi: |Kemija| |Prvi svjetski rat|

Bojni otrov službenog imena diklordietil-sulfid svoje je svijetlo dana ugledao u cik Prvog svjetskog rata, a u engleskom žargonu je ostao upamćen po svojoj specifičnoj boji te je stoga dobio nadimak po jednom „finom“ začinu. Kojem?

Senf (mustard)

Pojmovi: |Kemija| |Periodni sustav elemenata|

Ovaj metal se jako rijetko koristi samostalno, ali je vrlo čest u čeličnim legurama kojima daje veliku čvrstoću i otpornost na visoke temperature. Najpoznatiji primjer je čelik za brzinska oruđa M – serije. Koje se zove ovaj element, broja 42?

MOLIBDEN

Pojmovi: |Kemija| |Periodni sustav elemenata|

Pojedini atomi nekih elemenata imaju isti broj protona i elektrona, ali različit broj neutrona. Zbog toga imaju ista kemijska svojstva, ali su im fizička različita. Kako nazivamoovakve atome pojedinog elementa?

IZOTOPI

Pojmovi: |Kemija| |Periodni sustav elemenata|

U posljednjem, osamnaestom, stupcu, smjestili su se plinovi koji gotovo nikada ne tvore spojeve, ni međusobno, ni sa drugim elementima iz sustava. Kako, skupnim imenom, zovemo ove „ bolje od ostalih“, plinove?

PLEMENITI PLINOVI

Pojmovi: |Kemija| |Periodni sustav elemenata|

Kemijski elementi su složeni u sustav po svojim vrijednostima i obilježeni skraćenicama po kojima ih prepoznaje cijeli svijet. Ali ako bi ih prebacili u hrvatski, i ako bi slagali po abecednom redu, prvi bi bio aktinij. Koji je po toj logici zadnji kemijski element?

ŽIVA

Pojmovi: |Kemija| |Ugljik|

Drugi najrasprostranjeniji kemijski element u ljudskom tijelu je ugljik. Ali znamo da njegova oznaka u Periodnom sustavu elemenata nije U. Kod nas, nažalost, tvrde, da je ovo slovo primjerenije za na kapu, ali kad gledamo oznaku ugljika među elementima, onda je to C. Naravno, oznaka je iz riječi za ugljik iz latinskog jezika, a taj izraz su prilagodili i koriste ga mnogi drugi jezici. Koji je engleski izraz za ugljik?

CARBON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)