Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Michael Faraday

Pojmovi: |Fizika| |Kemija| |Michael Faraday|

Britanski fizičar i kemičar, Michael Faraday, zaslužan je za mnoga otkrića na područjima elektromagnetizma i elektrokemije. Zbog toga je, njemu u čast, jedna fizikalna jedinica dobila ime farad (F). Čega je to mjerna jedinica farad?

KAPACITET

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)