Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Alkani

Pojmovi: |Alkani| |Izomeri| |Kemija|

Koji alkani imaju samo dva strukturna izomera, ako znamo da je ime tih alakna identično imenu države smještene u južnoj Aziji?

Butan

Pojmovi: |Alkani| |Kemija|

Kako se nazivaju alkani koji nisu kemijski reaktivni i često se koriste kao otapala?

Parafini

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)