Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

1994. godine zimske se Olimpijade prebacuju u drugi termin. Naša delegacija je bila simbolična i sastojala se od dvojice trkača na skijama, i jednog alpskog skijaša. Taj alpski skijaš je i dobio čast da na otvaranju nosi hrvatsku zastavu. Kako se on zvao?

VEDRAN PAVLEK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)