Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Adolf Hitler je povremeno imao potrebu maknuti se iz političke vreve. Jedno od mjesta gdje se opuštao u krugu najbližih suradnika i prijatelja, bila je vila u Alpama. Kako se zvao taj bavarski ljetnikovac Adolfa Hitlera?

ORLOVO GNIJEZDO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)