Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Hladno Pivo|

Ako gledamo nadimke članova Hladnog piva, izgledali bi otprilike ovako: Mile, Zoki, Suba, Šoki. Plus još jedan član na kljavama, čije je ime Milko Kiš. Koji je njegov nadimak?

Deda

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)