Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

„Ako imate dvije teorije koje predviđaju isto, odaberite jednostavniju”, pravilo je koje pokušava postaviti teoriju da je opcija sa manje pretpostavki puno vjerojatnija. Ovo pravilo je dobilo ime po engleskom franjevačkom svećeniku, i danas je to ime opće prihvaćeno. Kako nazivamo ovo pravilo?

OCCAMOVA OŠTRICA (BRITVA)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)