Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Animirani film|

Ako je jedan Skkiper, vođa i taktičar, a drugi Private, mlađi i emotivniji od ostalih, rookie sa čudnim interesom za jednoroge, tko su ostala dvojica?

RICO I KOWALSKI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)