Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Ako mu je nadimak Snake, a prezime Plissken, tko ga glumi, i iz kojeg to grada tako uspješno bježi prvi put?

KURT RUSSELL, NEW YORK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)