Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Vaterpolo|

Ako na istom mjestu skupimo Lopatnya, Nardellia, Bebića, Bezmalinovića, Šoštara, Milanovića, Fatovića, Kasasa, oba brata Varge, Pomillia, Kampagnu, Azaveda, Estiartea, Vasovića i Zlokovića, pa im damo dva gola i loptu, nešto će faliti. Koji sportski objekt nedostaje, da bi spektakl započeo?

BAZEN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)