Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Ako na sredini nacionalne zastave vidimo popriličnu gužvu, u kojoj se najviše ističu kaktus i orao koji stoji na njemu, riječ je o meksičkoj zastavi. Što orao drži u pandži?

ZMIJU

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)