Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

„Ako nešto može poći naopako, sigurno će poći naopako” samo je jedna od verzija zakona kojeg svaki pravi pesimista koji drži do sebe, smatra pravilom koje pokreće svijet. Koje ime je, u popularnoj kulturi, prihvaćeno za ovaj zakon?

MURPHYJEV ZAKON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)