Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Ako ste prije pedesetak godina htjeli kupiti šporet, a pri tom ste bili lokalpatriota, sjetili bi se ovog narodnog heroja. Danas ga se sjetimo svaki put u metropoli kad, zbog niskog poda, puno lakše nego nekad, bježimo od kontrole karata. O kojem je Narodnom heroju riječ?

Rade Končar

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)