Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Ako su u njemu rođeni Josip Kozarac, Ferdo Šišić, Josip Runjanin, Vanja Radauš, Ivan Brkić, Snježana Petika, Mario Kasun, a kontinuitet života u njemu i njegovoj bližoj okolici, može se pratiti barem 7000 godina u nazad, o kojem našem gradu je riječ?

VINKOVCI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)